Altıncı Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (ISITES2018)

Beşincisi 29-30 Eylül 2017 tarihleri arasında Bakü Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi'nde gerçekleştirildikten sonra, Altıncı Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (ISITES2018), tarihi ve turistik bir yer olan Alanya/Antalya Wome Deluxe Otel'de, Akademik Platform, Sakarya Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi işbirliği ile 09-11 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılmıştır.Bugüne kadar 100'den fazla Üniversite ve 30 farklı ülkeden akademisyenlerin katkıları ile başarılı organizasyonlar gerçekleştirildikten sonra, altıncısı yapılan organizasyonda dünya genelindeki mühendis ve temel bilim insanlarının uluslararası düzeyde karşılıklı deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya geldik.

ISTES 2018 sempozyumu'nda GÜRALP olarak "Mermer Sektöründe Kullanılan Transfer Arabalarının Tasarımı ve Üretimi" ve "3B Baskı Teknolojisi Kullanılarak Hızlı Prototipleme Yapımı ve Nesnelerin Üretimi" konulu çalışmalarımızı dünyanın her bir tarafından Mühendislik ve temel bilimler alanında çalışan bilim insanları ile paylaştık.Günümüzde bütüncül yaklaşım aşamaları içinde bilginin yorumlanması büyük önem kazanmıştır. Bu itibarla bu sempozyum; bilimsel metotların kapsamı dahilinde bilim alanlarının farklı boyutları ve özelliklerinin incelenmesi ile gerçekleştirilen nesneye dayalı çözümleme olarak bilinen bilimsel bulguların güvenilir ve gerçekçi bir şekilde yorumlanmasında büyük bir fırsat olarak görülmektedir. Sempozyumun, içeriği ve kapsamı ile geniş perspektifli yaklaşım ve çözüm metotlarının temel bilimler ve mühendislik konularına da uygulanarak katılımcıların gelecekte yapacakları bilimsel aktivite, araştırma ve projelerine katkıda bulunacağı aşikârdır.

Sempozyumda ARGE merkezi çalışanımız Abdurrahman AYDIN tarafından yazılan ve sunumu gerçekleştirilen makalelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

Makale 1
Makale 2

 

Başa Dön