İnsan Kaynakları Politikası

Güralp Vinç ve Makine Türkiye’de İzmir merkez ve beş bölgede (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya) faaliyet gösteren 250 çalışanı ile büyük bir ailedir.

Amacımız : GÜRALP’e, yeniliklere ve değişime açık, stratejik düşünebilen, hızlı, atak, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, yaratıcı ve girişimci bireyler kazandırmak ve tüm çalışanlarımızın gurur duyacakları bir kuruluş haline gelmektir.

Güralp olarak insan kaynakları stratejilerimiz, GÜRALP’in vizyon ve misyonunu destekleyecek şekilde oluşturulur. Bizlerle çalışan arkadaşlarımızın geleceklerini beklentilerine göre şekillendirmelerine yardımcı olmak ve yürütmekte oldukları görevlerinde başarılarını ve verimlerini artırıcı fırsatları yaratmak temel yaklaşımımızdır.

Güralp bu doğrultuda çalışanları için ;

-Hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişebilmeleri için uygun ortamı yaratmak,

-Bireysel farklılıkları doğru biçimde değerlendirecek sistemleri kurmak ve işletmek,

-Performansı objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek,

-Yüksek performansı ödüllendirmek, beklenenin altında kalan performansın gelişmesine destek olmak üzere hareket eder.

İdealimiz, çalıştığı kurumun gelecek planları ile kendi kariyer rotasını bütünleştiren, şirket hedefleri ile kişisel hedeflerini aynı paydada buluşturan, yaptığı işlerle şirkete katma değer yaratan çalışanlardan oluşan büyük bir aile yaratmak ve bunu sürdürülebilir kılmaktır.

Eğitim ve Gelişim

Güralp, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirir. Eğitim hedefimiz, çalışanlara belirli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak, bu kazandırılan değerleri kendi yaşamlarında da uygulayabilecek donanıma sahip olmalarına destek sağlamaktır. Düzenlenen eğitimlerle, çalışanlarımızın verimliliklerinin arttırılması, çalışanların gelişen teknolojiyi takip etmesi ve şirketimizin gelecekteki yöneticilerinin yetiştirilebilmesi hedeflenmektedir.

Performans Yönetimi

Şirketimiz hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanlarımızın performansını değerlendirerek gelişmeye açık yönlerini tespit edip bu yönde katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kariyer Yönetimi

Hedeflerini sürekli olarak gerçekleştiren, yetkinliklerini geliştiren, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanımızın en etkin şekilde değerlendirilmesi, gelişimlerinin sağlanması ve kariyer planlarının yapılmasını önceliklerimiz arasındadır.

Ücretlendirme Sistemi

Doğru işe doğru ücret ödemek ve şirket içi dengeleri korumak adına, piyasa koşulları doğrultusunda belirlenen basamaklara uyumlu bir ücret politikası uygulanmaktadır.

İşe Alım Süreci

Seçme ve yerleştirme uygulamalarının amacı, kurum kültürüne ayak uydurabilecek adayları kurumumuza katmak ve bu sayede sürdürülebilir başarıyı yakalamaktır. Seçme yerleştirme sürecinde ayrımcılığa yer verilmeden, Güralp’in vizyon ve misyonunu destekleyecek alımlar yapmak amaçlanır..

Pozisyona göre, çalışanlara gerekli teknik bilgi ve beceri pratikte kazandırılmakla ve bu paylaşım ortamı sağlanmakla birlikte, pozisyon ihtiyaçlarına ve şirket politikalarına göre daha tecrübeli ve alanında iddialı kişiler de istihdam için tercih edilebilmektedir.

Sürecin İşleyişi

Adayların doğru işe yerleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılandırılan seçme ve yerleştirme sürecinde insan kaynakları ve bölüm yöneticileri ortak çalışır. İnsan Kaynakları, ön değerlendirme sürecini yöneterek adayı mülakata davet eder. Adayın kurum kültürüne uygunluğu, aranan pozisyon ile adayın niteliklerinin eşleşmesi gibi kriterlerin incelenmesinin ardından adayın mesleki bilgisinin değerlendirilebilmesi için aday bölüm yöneticisi ile görüştürülür. Seçme sürecinin tamamlanması ile birlikte sonuç adaya bildirilir.

Başvuru

Güralp ile çalışmak istiyorsanız, aşağıda yer alan form aracılığıyla başvuruda bulunabilir veya kariyer sitelerinde verdiğimiz ilanlar aracılığıyla başvurularınızı tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

Başa Dön